Kurzy

Postup kurzu

Začínáme s teoretickou částí výuky a seznámením s vybavením (krosna, padák, sedačka, přístroje, ochranné pomůcky …) Nejdříve se naučíme zvedat padák ze země a jeho základní ovládání. V druhé fázi výcviku jsou na programu volné lety z kopce, při kterých je důležité se naučit odstartovat, ovládat padák za letu a bezpečně přistát. Po zvládnutí bezmotorové části výcviku můžeme začít s nácviky startů s krosnou nebo s tříkolkou.Záleží na každém jednotlivci jak rychle zvládne veškerou pozemní přípravu a kdy se bude moci vydat na svůj první motorový let. Při každém letu v průběhu výcviku jsou žáci trvale ve spojení s intruktorem, který sleduje vždy celý let a dává žákům pokyny pro bezpečný let a přistání. Po zvládnutí celého kurzu následují závěrečné zkoušky po jejichž úspěšném složení je každému vystaven pilotní průkaz.

Na instruktory se můžete také kdykoli obracet s žádostí o pomoc při výběru vybavení a to nejen v rámci kurzu. Jsme připraveni poskytnout radu při výběru krosny, padáku, přístrojů a ostatního vybavení a případně pomoci i se servisem nebo případnou opravou či doplněním vašeho vybavení. K žákům přistupujeme individuelně a způsob přípravy a termíny jednotlivých letových dní se snažíme přizpůsobit co nejlépe potřebám žáků a jejich možnostem tak, aby si nemuseli brát dovolenou a mohli využít svůj volný čas. Na rozdíl od "továren na piloty" pořádajících hromadné týdenní kurzy je při individuálním přístupu možnost věnovat se slabším žákům více a přizpůsobit tempo výuky i jejich fyzickým možnostem. Také případné dotazy při menším počtu žáků lze probrat podrobněji a třeba i několikrát. Nevýhodou individuálního způsobu výuky je omezená kapacita volných míst daná počtem instruktorů.

V případě zájmu je také je možno využít instruktorů pro zdokonalování techniky pilotáže nejen pro rekreační létání, ale i pro létání soutěžní, kde Vám budou vysvětleny jednotlivé soutěžní disciplíny, způsoby bodování, příprava, taktika apod.

Co pro kurz potřebuji

Pro zahájení kurzu je nutné lékařské potvrzení od určeného leteckého lékaře(viz.seznam na stránkách LAA ČR), pevnou obuv, vhodné oblečení a rukavice. Veškeré další vybavení Vám bude v průběhu kurzu zapůjčeno, tzn. přilby s vysílačkami, krosny, tříkolky a padáky pro piloty až do váhy 150kg, což v ostatních školách zcela běžné nebývá.

Cena kurzu

Základní cena pro člověka létáním neposkvrněného je 9.500,-Kč, pro držitele pilotního průkazu na bezmotorový paragliding je cena 6.300,-Kč.
Cena je za kurz včetně zapůjčení potřebné výbavy(krosna, padák, přilba, vysílačka) a složení závěrečné zkoušky.
Cena nezahrnuje poplatek za vydání pilotního průkazu LAA ČR, který je pro rok 2013  1.500,-Kč.